Nederlandstalige boeken

U kunt bij ons ook terecht voor uw Nederlandstalige boekbestellingen, deze worden wekelijks geleverd.

Heb je meerdere boeken nodig dan bieden we volgens Wet op de vaste boekenprijs de volgende kortingen:

Bij gelijktijdige verkoop aan eenzelfde eindafnemer:
– 5 procent bij verkoop van ten minste 10 exemplaren van een boek;
– 10 procent bij verkoop van ten minste 30 exemplaren.

Voor boeken die dienen tot onderwijs, voor zover die boeken deel uitmaken van de voorgeschreven literatuur, aan een eindafnemer die is ingeschreven als leerling of student aan een instelling die valt onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.:
– 5 procent bij gelijktijdige verkoop van meerdere verschillende van die boeken
– 10 procent bij gelijktijdige verkoop van meerdere exemplaren van één titel

Verkoop ten behoeve van bibliotheken van onderwijsinstellingen:
– 5 procent bij gelijktijdige verkoop van minder dan 15 exemplaren van een boek
– 10 procent bij gelijktijdige verkoop van ten minste 15 exemplaren van een boek

Kom langs in de winkel of geef je bestelling door via E-mail, WhatsApp, of Facebook.